Зала България - Благотворителен концерт

21.02.2011


ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА 99”организира първият си благотворителен концерт на 21.02.2011 година от 19,00 часа в зала България с участието на Силвия Кацарова, Теди Кацарова, Мими Иванова, Маргарита Хранова, Драгомир Драганов и „Бон - бон”. Концертът ще се проведе в подкрепа и набиране на средства за ДОВДРГ „Надежда” – град Хасково. Целта на Фондацията е да подпомага хора от всички възрастови групи намиращи се в неравностойно положение, както и да спомага за тяхното интегриране в обществото, да насърчава, съдейства и подпомага развитието на свободните технологии, култура, образование и спорт. Фондацията насърчава споделянето на знания и изграждането на гражданско общество под надслов "Да бъдем по-добри" чрез провокиране на творческата и техническата креативност на всички възрастови групи.