На Инат

На Инат 

 

Аз знам, ще намеря сила в мен

колко мога да постигна!

 

Няма да пречупят всичко във мен,

Няма да ме видят пак сломена

Няма как да стигнат там, до мен 

 

Няма да намерят път към мен,

Няма да отнемат мойта вяра

Искат да погледнат, пак над мен

 

Пр.

 Но, знам ще намеря сила в мен

И небето да достигна - 

На инат, на инат... 

О, да,  знам силата ще бъде с мен

Колко мога да постигна!  (2)

 

 

Има толкова любов във мен-

Има смисъл още да остана

И намирам воля всеки ден

 

Има хора като теб и мен

Ще останем - на инат се борим

От кой зависи? Да - от теб и мен!

 

 

Пр.

 Но знам,ще намериш сила в мен

И небето да достигнем

На инат, на инат...

О, да,  знам силата ще бъде с теб

Колко можем да постигнем!  (2)

 

Да ... Той е там

и ни дава, Той ни дава - 

сила, смелост да вървим напред..

 

Пр.

 Но, да знам ще намеря сила в мен

И небето да достигнем - 

На инат, пак сме тук

О, да,  знам силата ще бъде с теб

Колко можем да достигнем,

Колко можем да постигнем!  

 

Виждам има смисъл

да се борим с теб  и знай - 

колко можем да постигнем 

Да- ние можем да постигнем