Коледа

Кандилцето запалено 

във мрака ще ни свети,

тъй както в оня ден

е светел Витлеем-

когато Бог се ражда

и никой не е вярвал,

че в този миг завинаги

променя се света

за тебе и за мен.

 

В такава мъдра

свята нощ

камбанен звън ще екне-

че Божията майка

роди ни младенец.

Дари го на света

за мир, любов и обич!

Сега пред всяка къща

трепти Христов венец.

 

Бог роди се сега!

Коледна е нощта.

Ще ни дарява с надежда,

с любов Бог

по пътя нов!

 

И нека за децата

бъдник весел пука,

камбанен звън

да екне

във тази дивна нощ.

Във ъгъла при мама

кандилце да мъждука,

че Коледа пристига

с Христовата любов.

 

И нека още толкова

хиляди години

Христос да бди над нас

в заблуда и в беди,

да бъде свят мига,

във който Бог роди се.

Излезте пак на светло

във трудни дни дори!

 

Бог роди се сега!

Коледна е нощта.

Ще ни дарява с надежда.

Бог роди се сега!

Коледна е нощта.

Ще ни дарява с надежда,

с  любов Бог

по пътя нов!

 

                текст Живка Шопова