Ю- Юрдечка

Юрдечката, юрдечката

тича по пътечката.

Всички и се кланят.

Всичките я канят,

с красивите пера

и с празната глава


Клъв, Клъв, Клъв

Клъв, Клъв, Клъв

Ах, тези красиви пера!

Ах, тази празна глава!

 

              текст Ж.Шопова