Ч- Чайка

Птичките летят на юг,

а пък аз- оставам тук.

Със вълните си играя.

Чайка съм- нехая

аз за топлите страни,

щом брегът ме приюти.


Пърхай, чайке, лекокрила!

На високо полети!

Чайке бяла, чайке мила

в слънцето се потопи!

 

                текст Ж.Шопова