П- Пеперуда

Пеперудке, хвърковата,

ти, приятелко с пчелата,

пролет, лято,

есен сбираш

от цветятя аромат.

 

Шарени са ти крилцата!

Обикаляш с тях земята!

Пеперудке хвърковата!

Най- красива си в света!

 

                  текст Ж.Шопова