К- Крокодил

Хапваш всичко тук и там!

Ти хитрец си- аз го знам!

Със голямата уста-

хващаш хиляди неща!


Кроко-кроко-Крокодил,

щракаш остри зъби в Нил!

Кроко-кроко-Крокодил,

щракаш остри зъби в Нил!

 

                текст Ж.Шопова